Actualitat

CUINES STIL es converteix en una indústria artesanal 4.0, de la mà de HOMAG

Hem automatitzat els nostres processos de fabricació, guanyant en flexibilitat, productivitat i qualitat.

Des del disseny de la cuina fins al seu muntatge, passant per un optimitzador de tall i la seccionadora, per l’encoladora de cantells i pel centre de mecanitzat, queda demostrat que una petita empresa familiar com CUINES STIL també pot beneficiar-se de la tecnologia Homage i convertir-se en una indústria artesana 4.0.

Llegir notícia sencera [Madera Sostenible]       Tecnologia i qualitat CUINES STIL